Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

Πρωτοπόροι

Στην Ελλάδα είμαστε μοναδικοί στο να επιλέγουμε τους τομείς οι οποίοι προσφέρονται για περικοπές και οικονομίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα απλά αναλώσιμα στα νοσοκομεία, και συγκεκριμένα τα γάντια μίας χρήσης. Εδώ και κοντά δύο μήνες ψάχνω σαν τον μπούφο σε ντουλάπες, συρτάρια, αποθήκες, σε όλα τα πιθανά και απίθανα μέρη του νοσοκομείου για να βρω ένα ικανοποιητικό απόθεμα γαντιών με σκοπό απλά να αλλάζω γάντια μετά από την επαφή μου με κάθε άρρωστο, κάτι το οποίο αποτελεί υποχρέωσή μου. Όταν δεήσει ο Πάνσοφος και τελικά βρω το θησαυρό, τον κρύβω σε τσέπες, τσάντες, άλλες ντουλάπες και άλλα συρτάρια, αλλά το δράμα δεν τελειώνει εδώ καθώς έχω να αντιμετωπίσω τα θανατηφόρα βλέμματα των νοσηλευτριών, τις  οποίες υποχρεώνω να αναπληρώνουν τις απώλειες συχνότερα, κάτι το οποίο αποτελεί υποχρέωσή τους. Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι άλλοι απολίτιστοι λαοί χρησιμοποιούν την κατανάλωση γαντιών στα νοσοκομεία ως ένα δείκτη της τήρησης των στοιχειωδών κανόνων υγιεινής. Μεγαλύτερη κατανάλωση γαντιών, μικρότερος κίνδυνος για τη διασπορά μικροβίων. Μιλάμε για κουτορνίθια περιωπής...

 Στη φωτογραφία, ο αξιότιμος συνάδελφος -με την ευρεία έννοια- Dr. Frank-N-Furter, από το Rocky Horror Picture Show, δίνει το καλό παράδειγμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου